donderdag, november 19

De herkomst van het woord ‘ontbijt’
Het woord ontbijt bestaat oorspronkelijk uit twee delen: het Middelnederlandse ‘ont’ betekent voorafgaand aan. Het woord ‘bijt’ is afgeleid van bijten oftewel eten. Dat betekent dat het ontbijt gezien wordt als ‘het beginnen aan eten’. In andere Europese culturen hebben de woorden voor ontbijt een andere herkomst. Het Engelse ‘breakfast’ betekent letterlijk het doorbreken van het vasten (break the fast). Ook het Franse ‘petit déjeuner’ is daarop gebaseerd (rompre le jeûne). Het Duitse ‘Frühstück’ maakt duidelijk dat er in al vroeg een stuk(je) gegeten wordt. Het Portugese ‘café da manhã’ combineert het koffiedrinken met de kleine ochtendmaaltijd.
bron:voorlichtingsbureau brood

'' Geef ons heden ons dagelijks brood ''
Brood bakken is één van mijn dagelijkse bezigheden
 
 

Posted by Picasa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.