zondag, december 27

Gedicht
Winter,


Je ziet weer de bomen
door het donkere bos, en dit licht
is geen licht maar uitzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos,zo lang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister,nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is,is er hoop.
(uit'Zolang er sneeuw ligt'- H.de Coninck)
Ik vind dit gedicht zo speels van woorden....
.........Er is altijd hoop.
Er is altijd hoop op warmte na de kille sneeuw.
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.