zaterdag, januari 2

Sfeerplaatjes uit Nederlands Bakkerijmuseum

Zomaar wat sfeerplaatjes gemaakt in het Nederlands Bakkerij museum in Hattum.
 
Posted by Picasa

Dat sfeertje uit lang vervlogen bakkerij tijden...
 
Posted by Picasa

De heerlijke geur van banket krakelingen
 
Posted by Picasa

De meester en zijn gezel
 
Posted by Picasa

De bruidstaart
 
Posted by Picasa

De warme bakker moet ook aan zijn nachtrust komen.....
 
Posted by Picasa
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.