dinsdag, februari 16

Boerenbrulluft,Volksvermaak, Ontbijt

Nee voor ons geen BOERENBRUILOFT op de dinsdagmorgen tijdens het CARNAVAL op de Mert in het LAMPENGAT
Ik stond vanmorgen zelf in de keuken zette 'n vers taske koffie en maakte wat te eten zoals ik het al 42 jaar doe......

Mijn interessen over het feest van CARNAVAL gaan meer uit naar het HOE en WAAROM van dit eeuwenoude VOLKSGEBRUIK.
Het fenomeen “Boeren Bruiloft” kent een lange historie. Al in de 5e eeuw werden er festiviteiten gehouden die lijken op de 'boerenbrulluften' van nu!

Die feesten hadden altijd iets te maken met seizoenswisselingen, zoals het einde van de winter of het begin van de lente. Omdat elke festiviteit hoofdpersonen, dan wel varkens, nodig had, verzon men die. Bijvoorbeeld door een surrogaat bruid en bruidegom in de onecht te verbinden en vervolgens kon dan het feest losbarsten.
Verboden
Trouwerijen met nep-pastoors en/of nep-ambtenaren werden ervaren als zeer gewaagd en konden eigenlijk niet door de beugel. De Boerenbruiloften werden dan ook vaak verboden door de burgemeester of de pastoor, die het dan niet kon nalaten om hel en verdoemenis te preken vanaf de kansel, of speciale politieverordeningen uit te schrijven om te voorkomen dat men zich zou inlaten met deze niet-wereldse en duivelse activiteiten.

Vanavond start om 23.49 uur de slotceremonie van het Lampegats carnaval; de stadssleutel wordt overgedragen aan de burgemeester en om 24.00 uur wordt het ‘Leste Lempke’ gedoofd

..........enne......nie vergeten om merrige het ASKRUISKE te halen in de kerk......
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.