zaterdag, maart 27

Palmzondag

Morgen is het Palmzondag ook wel Palmpasen genoemd.

In de Rooms-katholieke Kerk wordt Palmzondag vanouds gevierd met de zegening van palmtakken, in onze streken vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. Na de zegening volgt dan een processie met traditionele gezangen die herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de hele dag, een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door datzelfde volk verstoten werd. Dezelfden die "Hosanna" riepen op Zondag, zouden "kruisig Hem" roepen op Vrijdag. Enkele van deze beroemde Gregoriaanse antifonen zijn door verschillende componisten bewerkt tot polyfone muziekstukken, zoals Gloria laus et honor tibi sit en Pueri Hebraeorum. Na de Mis worden de gezegende palmtakken thuis achter het kruisbeeld gestoken.
bron:Wikipedia

Hier thuis hangt het oude kruisbeeld wat ik eens van mijn grootmoeder kreeg in de schouw met palmtakje.
Het palmtakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem


Het kruis waarop Jezus stierf op Goede Vrijdag

Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal op Witte Donderdag
De haan staat symbool voor de haan die drie keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende op Goede Vrijdag

De eieren zijn een teken van nieuw leven, Paaszondag.

Goed weekeind!!!
Ger
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.