dinsdag, november 2

Mathias Frencken
Hij werd geboren te Roermond op 24 maart 1899 en overleed te Eindhoven op 10 augustus 1979

Vrijdagmiddag heeft hij ons verlaten
 In alle rust en vrede vertrok hij naar het land van belofte, naar zijn God en Vader, die hij heel zijn leven trouw had gediend.

Ties was een goede zorgzame vader.Altijd heeft hij hard gewerkt, was één en al zorg voor zijn gezin en hield bijzonder veel van zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.

'n Contente mens.
Stil en wat teruggetrokken leefde hij rustig en tevreden voort.
Hij praatte weinig, vond alles goed, klaagde nooit en was dankbaar voor de kleinste dingen, vooral voor alle goede zorgen van zijn dochter en allen, die hem lief waren.

Geboren en getogen in Limburg is hij altijd Limburger gebleven met zijn Limburgs dialect en zijn oude degelijke geloof.

Als spoorman heeft hij veel gereisd door het hele land.
Als christen wist hij steeds in het goede spoor te blijven en was hij altijd klaar voor de laatste grote reis naar zijn God en Schepper.

Hij was een voorbeeld voor ons allen. Alles wat hij ons gaf aan liefde, zorg en goedheid bewaren we diep in ons hart

Moge hij nu in vrede rusten en voorgoed geborgen zijn in Gods liefde.
***

Deze tekst citeer ik van het bidprentje van mijn man zijn geliefde opa, en die grote liefde en genegenheid was wederzijds.

Zoals beschreven zó was het ook, en ik kan het weten omdat wij de eerste 5 jaar van ons huwelijk bij opa Ties woonden, we hadden het goed samen, er is nooit één ongetogen woord gevallen tussen ons.
Onze kinderen waren stapelgek met hun overgrootvader en praten daar na al die jaren nog regelmatig over.

In mijn herinnering zie ik hem nog zitten aan tafel , bezig met zijn geliefde hobby, pentekenen.
En een van zijn werken heb ik altijd bewaard, zoals ook 2 inkflesjes
Allerzielen
hij tekenden dit op 1 november 1940 op 41 jarige leeftijd, en dit werk is inmiddels 70 jaar oud.

Ik weet tot op de dag van vandaag niet of deze pentekening 'n eigen creatie van opa is of dat hij het van een bestaande tekening na tekenden....

Maar ik vind het wel een toepasselijke post vandaag op 2 november omdat het Allerzielen is.
Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.
Ik heb geen reden om te twijfelen....... mocht er al een hel,vagevuur of hemel zijn....
dan heeft  onze opa Ties allang een mooi plekje in de hemel.

Liefs,
Ger Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.