vrijdag, januari 21

......Even een korte update...

Wij kunnen met een gerust hart het weekeind in!

Cardioloog heeft na memo op haar bureau gevonden te hebben na meerdere ongeruste telefoontjes van manlief, richting ziekenhuis ,vandaag telefonisch contact met hem gehad.

Er is door haar deze keer duidelijke uitleg gegeven over de gang van zaken.
De afspraak voor J.L woensdag die men bij de planning maakten voor dotterbehandeling bleek niet voor dotterbehandeling te zijn maar voor onderzoek wat op dezelfde manier gaat als dotteren(via de lies met catheter in slagader)enz.
Zo'n zelfde onderzoek had tijdens vorige onderzoek hartcatheterisatie ook al plaats gevonden met 2de catheter in ader met medicijn om druk voor en na de vernauwing te meten.
Cardioloog vond het raadzaam om dat onderzoek nogmaals te doen met ander medicijn wat besteld moest worden.
Maar in overleg met het volledige hart team blijkt uit ervaringen dat er meestal geen duidelijkere waarde aan het licht komen, dus om die reden volgden de afzegging van J.L woensdag.

Er zijn meerdere kleine vernauwingen gevonden in bypass's waar zeker iets aan te doen is.
Maar het is niet accuut en mijn man hoeft zich niet onnodig ongerust te maken, hij loopt niet met een tijdbom rond net als vóór de hartoperatie van 6 jaar geleden.

De cardioloog gaat nogmaals de bevindingen die de onderzoeken hebben uitgewezen zorgvuldig bekijken samen met het hart team en zij zal in de loop van de volgende week opnieuw telefonisch laten weten wat er verder gaat/ moet gebeuren.

En dit alles bijelkaar zorgden voor misverstanden/miscommuniecatie tussen medici uit het behandelende circuit en ons als leken.
Dat het hele verhaal ook in het voor een leek begrijpelijk Nederlands uitgelegd kan worden is na het telefoontje van vandaag gebleken.

We zijn de behandelend cardioloog dan ook dankbaar voor haar uitleg.

Het weekeind kan beginnen.....de spanningen ebben weg......
Ik/wij bedanken jullie allemaal lieve bloggers voor de vele reacties die wij mochten ontvangen in blogland en in privé mail, het doet ons goed al dat medeleven met telkens weer die riem onder het hart, jullie zijn KANJERS!!! Ik meen dit uit de grond van mijn hart!!!

Maak er ALLEN een fijn weekeind van.....dat doen wij ook!

....enne.....reageren hierop hoeft echt niet meer;-)
we gaan het over gezellige dingen hebben........ja!!!
Er is nog zoveel te genieten.....toch.....

Liefs, van manlief en mij!!!

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.