zondag, april 17


De abdij Mariënlof, ook wel het 'Klooster van Kolen' genoemd, ligt aan de Colenstraat in Kerniel (Borgloon). Het klooster werd in 1431 gesticht door de Kruisheren van Hoei. Na de Franse Revolutie werd het klooster opgeheven en door de Kruisheren verlaten. In 1822 werd het complex verkocht aan de Cisterciënzerinnen van Wauthier-Braine, die er tijdelijk een meisjeskostschool in onderbrachten.

Het kloosterpand, de kerk en het neerhof dateren van de 16de eeuw. In de 18de eeuw werden wel enkele wijzigingen aangebracht. Uit deze tijd bleven het rijkelijke rococo-stucwerk, houtsnijwerk en meubilair bewaard. In de sacristie wordt het beroemde Odilia-schrijn uit 1292 bewaard. Het complex is wettelijk als monument sinds en als landschap sinds 2001. Er wonen momenteel nog enkele kloosterzusters. In 2005 won het klooster de Vlaamse Monumentenprijs.

deze poesjes komen niks tekort in de abdij
Fijne (blog) week!
Groeten,
Ger


Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.