woensdag, mei 4

***Struikelstenen***

Opdat wij niet vergeten....


In heel Nederland en ver daarbuiten zijn de afgelopen jaren van deze Struikelstenen 
geplaatst,  gedenktekens op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Ook ik ''struikel'' bijna dagelijks met mijn hoofd en hart over deze struikelstenen tijdens mijn gang naar de winkels als ik de straat uitloop net om de hoek.


Herdacht vanmiddag op mijn eigen wijze de oorlogs slachtoffers met een klein gebaar.

Wie meer wil weten over dit project kijk dan HIER

Laten we vanavond op 4 mei om klokslag acht uur samen even stilstaan bij AL de slachtoffers.

Ger
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.