dinsdag, oktober 4

Freilicht Museum
Neuhausen ob Eck
in Schwarzwald
In dit museum worden huizen en gebouwen die typisch zijn voor de Schwäbische Alb, het Zwarte Woud en het Bodenmeer getoond. Het zijn allemaal originele gebouwen, die stuk voor stuk naar het museum zijn gebracht en op die manier tegen afbraak en verdwijning beschermd werden. Zelf een dorpskerkje is in Neuhausen terecht gekomen. Gebaseerd op het origineel en modern ingericht, geven ze en goede indruk van vergane levenswijzen in de dorpen.Boerentuintjes en dorpspleinen bieden de mogelijkheid om te ontspannen, het wemelt er van de kippen, varkens, schapen en ganzen. En elke dag stellen de ambachtslieden in het dorp hun werk en werkwijzen voor, zo dat er steeds weer iets te beleven valt.

wie zin heeft loopt met me mee......Gasthaus ''Ochsen''
gebouwd in 1707 en gerenoveerd in 1864
hier is ook de ingang en kassa

het slaapvertrek van de paardenstal knechten met van die mooie oude zakken waar de knechten hun spullen in bewaarden en vervoerden als ze van de ene naar de andere boerenhoeve trokken als dagloner om te werken.

grappig......ik kocht jaren geleden verschillende van deze oude kommen op een rommelmarkt in Duitsland en een er van staat nou ook op mijn tafel met natte noten


's middags om twee uur komt de varkenshoedster en zet de staldeur wagenwijd open en roept de varkens bij naam......
ze luisteren heel goed en zijn niet enkel opgevoed maar ook goed gevoed,
lopen regelrecht naar een plekje onder de boom waar de hoedster 'n slel lekkere appels heeft neer gelegt die van de vele oude fruitboomrassen gevallen zijn die bij elke boerderij staan,
het is een geslobber van jewelste en na enkele minuten zijn alle appels naar binnen gewerkt.
Ik denk dan bij het zien van dit alles:misschien vond het eeuwenoude gebruik van het rode appeltje in de bek van geroosterde varkentjes aan het spit of op buffetten hier wel zijn oorsprong. 
En dan gaan de varkens een wandeling maken met hoedster en bezoekers en onderweg is er nog veel meer lekkers te eten voor de varkens.........en de bezoekers kunnen heel wat informatie opslaan over wat de varkenshoedster allemaal te vertellen heeft.
################

Het varken komt oorspronkelijk uit de deelstaat Baden-Württemberg. Keizer Wilhelm II richtte begin 19de eeuw de Agrarische Universiteit van Hohenheim op. Daar zijn verschillende rassen van koeien, varkens en schapen ontstaan. In 1920 importeerde de keizer het Meishan-varken om het bestaande landras te verbeteren. In 1844 werd Schwäbisch-Hällisches Schwein tot het beste ras uitgeroepen. Vooral in Duitssprekende landen werd het ras veelgebruikt. Eind jaren zestig van de vorige eeuw decimeerde de populatie, doordat de varkens te vet waren voor de consument. Begin 1980 verzamelde de Duitser Rudolf Bühler de laatste zeven originele zeugen en één beer. Hij heeft het ras nieuw leven ingeblazen. Op het moment zijn er zo’n 1.500 geregistreerde zeugen. Het vlees wordt in Europa onder de beschermde naam Schwäbisch-Hällisches Qualitätschweinfleisch verkocht (bron: Oklahoma State University Board of Regents).Hartelijke groeten,
Ger
############
een korte toevoeging , ik krijg in reacties op mijn blog en in mail
de belangstellende vraag hoe het met mijn zus gaat,
mijn antwoord op die vraag staat al sinds vorige week donderdag direct nadat ik de uitslag van zuslief vernomen had 
in mijn sit-bar onder Onze Lieve Vrouwke
Bedankt lieve bloggers voor de belangstelling!!!!

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.