dinsdag, november 22


      *** Ik hou van de Lentemorgen,

       de namiddagen in de Herfst,

          de Winteravonden en de

               ZOMERNACHTEN ***

***

***


***

***

***

***

***

***

***

waar deze fotograaf op wacht.....?
met statief en camera
 terwijl  nevel en mist
over het water van de Maas hangt


maakt ook niet uit....
hij zal het de moeite waard vinden
en ik vond zijn silhouet
en weerspiegeling
wel de moeite waard
om op de foto te zetten....


***


                                               Lieve groeten
                           en prettige (blog)week!!!
                                     Ger
                                                                           
                              


Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.