woensdag, december 19

Kerstsfeer.....Eindelijk is het er in ''Huize Hoorn Des Overvloed'' ook van gekomen om wat Kerstversieringen aan te brengen.....

ik zie al weken op blogs veel mooi's voorbij komen waar ik van geniet
en dacht, kan niet achterblijven....

Ik kwam met tekenen nooit verder dan harkerige poppetjes, precies zó als ik ze op de kleuterschool op 'n tekenvel krabbelde
en speelde niet enkel met Kerst frutsels maar ook met de fotobewerking.
en heb de tekeningen ook maar meteen ingelijst;-)


•••

•••
•••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
•••
Fijn weekeind 
geniet van alle lichtpuntjes in deze donkere dagen
 lieve groeten
Ger


zondag, december 2

Von- Velen-Anlage PapenburgVan het veen naar de zee: de Von-Velen-Anlage

Vele griezelverhalen doen er de ronde over het veen, het liep vaak slecht af met iemand die in het veen verdwaalde. Pas laat ontdekte de mens methodes om het veen te ontwateren, turf te winnen en de grond voor landbouw te gebruiken. Werk dat tegenwoordig wordt verricht met behulp van machines, moest door de kolonisten met veel harde arbeid en geduld worden gedaan. In het bijzonder was dit het geval in het Emsland, waar zich de meeste veengebieden van Duitsland bevinden. In het openluchtmuseum Von-Velen-Anlage in de wijk Obenende kunnen bezoekers een reisje maken naar de 17e eeuw.
Drost Dietrich von Velen kocht het landgoed Papenburg en liet het veengebied ontwateren. Daardoor ontstonden in de 17e eeuw de kanalen waarover de gestoken turven naar Emden, Bremen en Hamburg werden vervoerd. Het spreekwoord „de een zijn dood, de ander zijn brood“ beschrijft ietwat dramatisch, maar ook realistisch de gevaren en lasten die de turfstekers moesten doorstaan. Langzaam en moeizaam kwamen ze tot een bescheiden welvaart. Velen vonden werk in de scheepsbouw die zich ontwikkelde rondom de turfoverslag in Papenburg. In de 19e eeuw telde de stad rond de twintig scheepswerven. De hele ontwikkelingsgeschiedenis van Papenburg als veenkolonie tot een bloeiende vestigingsplaats van kapiteins en reders is duidelijk te volgen in de Von-Velen-Anlage. Verschillende gerestaureerde gebouwen, van plaggenhut tot schipperswoning, kunnen worden bezichtigd. In het “Papenbörger Hus“ aldaar ten slotte kan men zich de boekweitpannenkoeken uitstekend laten smaken.
Bron: klik

○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○

○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○
○○○

het contrast tussen arm en rijk was ook toen groot
de kapiteins woning 

en plaggenhut van turfsteker

met hele gezinnen woonden men in plaggenhutten
er heerste grote armoede
later werden de woninkjes van steen gebouwd
○○○
in dit leuke en leerzame museum vermaakte wij ons uitstekend Wens jullie lieve allemaal een fijne (blog)week
en gezellige pakjesavond!!!
Liefs,Ger

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.