maandag, april 2

Het was de laatste dag van de maand maart dat onze kleindochter met nog 28 andere klasgenootjes het Sacrament van het Vormsel kreeg toegediend door Monseigneur Mutsaerts in  de prachtige Koepelkerk van Lierop.

Betekenis van het Vormsel:Bij het sacrament van het vormsel bevestigt de Kerk het geloof van een gedoopte. Omdat de kinderdoop veelal de dagelijkse praktijk is, bevestigt de vormeling de belofte die namens hem gedaan is door zijn ouders. De vormeling krijgt de handen opgelegd door de bisschop en wordt door hem gezalfd. Het Vormsel is bij uistek het sacrament van de H. Geest, van diens genadegaven en van duurzame wederzijdse trouw tussen God en mensen.

Het was een mooie viering en in de ongedwongen sfeer die ik altijd al proef in deze kerk pasten de aanwezigheid van Mgr.drs. Rob Mutsaerts perfect.
Wat een sympathiek persoon, echt een modern mens onder de mensen......die indruk kreeg ik na 10 minuten al na aanvang van de viering.
En dat klopt ook wel nou ik inmiddels wat meer weet over deze Monseigneur na het lezen over hem op internet.

De vormelingen zouden géén Lieropenaren zijn als het een en ander niet met muziek gepaard ging
met zoveel muziektalent in het dorp en in huis kan je dat ook allemaal zelf en hoef je niet buiten de deur opzoek naar......
met veel plezier luisterden wij allen naar Britt die tijdens de Communie - uitreiking
Viva la Vida
van Coldplay
speelden op haar Altsaxofoon
en dat klinkt prachtig in een kerk met fantastische akoestiek.


En bij zo'n feestelijke viering horen bij thuiskomst natuurlijk ook cadeautjes en een gezellig samenzijn in huiselijkekring.


Dit mooie meisje was al weken in de ban over alles wat CUP CAKE is en er mee te maken heeft.
Bij elk rek waar ze langs kwam met mama werd haar aandacht getrokken door al die kleurige lekkernijen die nodig zijn voor het bakken en versieren van CUP CAKES......

.......en daarom was het voor deze oma niet moeilijk om een
***CADEAU CUP CAKE MAND***
samen te stellen
mocht er in de mand toch nog wat ontbreken wat de cupcakebakker nodig heeft...
dan komt zo'n envelopje met inhoud ook altijd goed van pasWanneer je op de late namiddag zo'n anderhalfuur durende viering hebt bijgewoond
lust je wel 'n hapje en drankje
en lieten we het ons goed smakenhet was een mooie middag/avond
en vormeling Britt was het feestelijke middelpunt thuisik wil graag al mijn lieve *volgers * lezers* en geïnteresseerden*
hartelijk danken voor de belangstelling en lieve reacties
en wens jullie een fijne week!!!
Liefs,
Ger

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.