dinsdag, juni 26

Paradox


                        ***  De paradox van ons tijdperk***  
                                We hebben grotere huizen

                                        maar kleinere families

                              Meer comfort, maar minder tijd
                                  Meer diploma's, maar minder gevoel


                             Meer kennis, maar minder inzicht
                                       Meer experts, maar meer problemen


                    Meer winst, maar oppervlakkiger relaties

                           We zijn helemaal naar de maan gegaan en terug

        maar we hebben moeite onze nieuwe buur te ontmoeten
       

                 
                                     We bouwen meer computers 
                                         maar hebben minder communicatie


                                         We hebben veel kwantiteit
                                               maar weinig kwaliteit
DAVID DEWULF (gebaseerd op het gedicht van de Dalai Lama)paradox:  Schijnbare tegenstrijdigheid, uitspraak die niet lijkt te kloppen maar toch doet.


En dat gevoel kreeg ik ook na het lezen van deze regels...
en het zet mij aan het denkenhttp://youtu.be/FXwxI9ixuDY


                     Liefs,
                      Ger


Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.