vrijdag, juli 20

TIP

Je zou toch zo in het vliegtuig stappen....
....na het bekijken van dit filmpje


*** Mooie website    ***

*** Uitgebreide info  ***


Het andere Kreta....


ZON * ZEE *VAKANTIE * RUST * GASTVRIJHEID * CULTUUR * NATUUR * EN HEERLIJK ETEN!!!

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.