zaterdag, maart 15

Lente bloemen in marmiet


Hollandse lentebloemen
in
19e - eeuwse Hollandse marmiet
in
oud Hollandse schouw

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
in vroeger tijden ging de deksel op de kookketel

♦♦♦
Voor jullie allemaal een fijne zondag gewenst en lieve groet!!!
Ger
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.