woensdag, december 31

Het oude jaar uit & het nieuwe in


Ons leven zou muziek zijn


Als we op elk moment


De juiste tonen zouden vinden


Dat 2015 een jaar mag zijn waar veel muziek in zit
Geniet het (blog)jaar rond


En blijf gezond!!!


Liefs,Ger

♥♥♥

Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.