zaterdag, maart 2

Deuren


Doorsssssss.....

de ene keer blijven ze gesloten
dan weer staan ze wagenwijd open
en soms blijven ze op 'n kier...
Bedankt voor je belangstelling 
en ❤❤lijke groet,
Ger
Related Posts with Thumbnails

Auteursrechtelijk beschermd

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoorn Des Overvloeds is het pertinent niet toegestaan om foto's en /of teksten of onderdelen van mijn blog te gebruiken voor privé en /of zakelijke doeleinden in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Bij constatering van welk gebruik dan ook zal aangifte worden gedaan.
Tevens zal een procedure worden gestart om de kosten te verhalen die hierop van toepassing zijn uit hoofde van de auteurswet.